Lilla Gröna

Lilla Gröna

Trädgårdstjänster

Genom att upprätthålla gröna miljöer med biologiskt mångfald gynnar vi våra pollinerare samt ger plats för rekreation och välbefinnande. 

Tjänster

Utförs i området

~ Gävle ~ Valbo ~ Sandviken ~

Att arbeta lokalt innebär närmare till kund, mindre körtid samt lägre klimatpåverkan. 
Vi undviker farliga bekämpningsmedel och inköp av verktyg görs ur ett hållbarhets perspektiv. 


Plantering och ogräsrensning

Utför nyplanteringar av såväl perenner, sommarblommor, buskar och träd. Ogräsrensning av rabatter. 


Gräsklippning

Vi klipper och trimmar dina gräsytor vid enstaka tillfällen eller med avtal för hela växtsäsongen. 


Beskärning

Fruktträdsbeskärning, beskärning av mindre träd samt häckklippning.

Om oss

Lilla gröna är ett litet trädgårdsföretag med utbildad personal inom grönyteskötsel och beskärning. Mångårig arbetserfarenhet inom yrket.
Våra ledord är arbetsglädje, kreativitet, noggrannhet.

Kontakt 

Välkommen med din förfrågan nedan.  
Namn E-post Meddelande Skicka in